Sula Sistemleri Karaburun

Sulama sistemleri Karaburun firmamız sizlere avantajlar sağlayan kurumsal temelli bir kuruluştur. Bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri için, doğal yollarla toprağa sağlanamayan suyun çevre sorunlarına yol açmadan toprağa verilmesine sulama sistemi denir. Sulama sistemlerinin avantajları ve gereksinimleri, tarımsal konsantrasyonun ayrılmaz bir parçasıdır ve şu şekilde sıralanabilir:

Ekinlerin kısa vadeli kuraklık sorunlarından korunmasını sağlarken, bitki büyümesi için su sağlamak için sulama esastır.Özellikle toprağın soğutulması ürünün sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi için gereklidir.Sulama sistemi sayesinde topraktaki tuzlar yıkanarak çözülür ve ayrıca toprak tabakalarında oluşabilecek çatlakların önüne geçilir.Sulama sistemi kullanılarak tabanda istenilen yumuşatma sağlanabilir. Bu nedenle çiftçiler için gerekli bir sistemdir. Çeşitli iklim koşullarında üretim stabilitesi sağlar.

Sulama Sistemleri Karaburun Çeşitleri Nelerdir?

Tarla eğimi, toprak tipi, bitki türü ve iklim koşulları gibi faktörlere bağlı olarak farklı sulama sistemleri tercih edilebilir. Sulama sistemleri Karaburun firmamız arazinin başlangıcından başlar ve su tahliye tekniğini parsele uygular. Salma sulama eğimi %3’ü geçmemelidir. Ancak bu sulama yöntemi ile su dağılımı sağlanamaz ve erozyon meydana gelebilir. Sel sulama sistemlerinde sulanacak arazi üzerindeki arazi eğimsiz parsellere ayrılmalıdır. Tava sulama yöntemi için arazinin tavalara bölünmesi önemlidir. Bu yöntemi kullanarak, su tüketimi yüksek olabilirken, sulama işlemi uzayabilir.

Damla sulama sistemleri bitki sırasının orta kısmına küçük kanallar yapılır. Bu yöntem, bitkinin köklerinde depolanan suyu sağlar. Karık yönteminin faydaları arasında su tasarrufu ve artan verimlilik sayılabilir. Ancak belirli koşullar altında bitkiler zarar görebilir. Kapalı boru sistemleri, basınçsız borulardan hazırlanır. Bu sistemde yer altı basıncının 0,8 atmosferden az olduğu ortamlarda kullanılır. Toprağa su vermek için bir vana veya priz kullanmak en iyisidir. Bu yaklaşım sayesinde bakım ve onarım açısından para tasarrufu sağlanabilir.

Sulama Sistemleri Karaburun Hizmetleri

Suyun belirli bir basınç altında küçük, ince damlacıklar halinde (yağmur şeklinde) toprak tabakasının yüzeyine püskürtüldüğü sistemdir. Su verimli ve sınırlı sulama suyu olan alanlarda kullanılabilir. Yamaçlarda erozyona neden olmadan sulama sağlar. Emek kurtarılabilir. Ancak engebeli yüzeylerde, eğimlerde ve su alımının fazla olduğu alanlarda kullanılması önerilmez. Sınırlı su kaynakları nedeniyle, yüzey suyu akışı derinlere nüfuz etmez. Sulama sistemleri Karaburun firmamızın sistemi sayesinde su kaybı büyük ölçüde önlenir.

Damla sulama sistemleri ile su doğrudan ürünün köküne enjekte edilir ve ardından dağıtıcı bir damlalık kullanılarak küçük damlalar halinde damlatılır. Su tasarrufunun yanı sıra yüksek verim de elde edilir. Bu yöntem sayesinde gübrelerden de tasarruf sağlanır. Damla sulama sistemi kullanmak ayrıca toprak erozyonunu önler ve yabani otları azaltır.

Sistemin Faydaları Nelerdir?

Damla sulama sistemleri temel prensibi, bitkinin kök sisteminin geliştiği ortama düzenli aralıklarla az miktarda sulama suyunun, bitkide su eksikliğinden dolayı gerginlik oluşturmadan enjekte edilmesidir. Bu yöntemde bazen her gün, hatta günde bir defadan fazla sulama yapmak mümkündür. Damla sulamada arıtılmış su, basınçlı boru şebekesi aracılığıyla bitkilerin yanına yerleştirilen damlatıcılara ve damlatıcılardan düşük basınç altında toprak yüzeyine iletilir. Buradan su sızarak toprağa girer ve yerçekimi ve kılcal kuvvetlerin etkisi altında bitki köklerinin geliştiği toprak hacmini ıslatır. Yani bu yöntemde genellikle tüm alan ıslatılmaz. Bitki sıraları arasında ıslak olmayan kuru alanlar bırakarak bitki sıraları boyunca ıslak şeritler alın. Bu nedenle mevcut sulama suyu en üst düzeyde kullanılmaktadır. Damla sulama sistemi sabit sistem şeklindedir.

Damla Sulama Sistemi Ne Vadediyor?

Sistem sizlere aşağıdaki avantajları vadeder;

  • Damla sulama ile su kaybı en aza indirilir.
  • Damlama sulama borularına düzenli aralıklarla yerleştirilen labirent, bitkilerin köklerine gerekli miktarda suyun iletilmesini sağlar.
  • Ayrıca bu yöntemle suda çözünen gübreler su ile birlikte bitki köklerine iletilir.
  • Bu nedenle gübre tasarrufu da sağlar.
  • Geleneksel sulama yöntemlerinin kullanıldığı tarımda, bitkiler su kaynağına ulaşmak için daha fazla köke ihtiyaç duyar;
  • Damla sulama sistemleri havadaki nemi azalttığı için nemli ortamlarda yayılan mantar gibi hastalıkları önemli ölçüde önleyebilir.
  • Yabancı otların büyümesine izin vermez.
  • Toprağın havalanmasını sağlar.
  • Su verimliliğini artırır. Geleneksel sulama yöntemlerine kıyasla çok para tasarrufu sağlayabilir.
  • Sulama işçiliğini en aza indirir.

Siz de firmamızdan birinci sınıf hizmetler alabilirsiniz.