Sulama Sistemleri Çeşme

Sulama sistemleri Çeşme firmamız, sudan kum, kil, yosun vb. çıkarmak için özel filtreler kullanmaktadır. Tarla, bahçe ve seralardaki bitkileri temizlemek için fabrikada bulunan özel damlama sulama borusunu kullanmak ve ardından azar azar bitkilerin köklerini sular ve gübreler.  Damla sulama ilk olarak İsrail gibi suyun az olduğu yerlerde kullanıldığından, çoğu kişi bunu sadece eğimli tarlalarda az su ile uygulanabilecek bir sistem olarak görüyor. Ancak zamanla damla sulama kullanan kişiler, diğer sulama sistemlerine (taşma, sifon ve yağmurlama) göre daha az su kullanırken hem verimin hem de kalitenin arttığını görmüşlerdir.

Damla Sulama Sistemi Tarihi

Sulama sistemleri Çeşme  firmamız yılların deneyimiyle sizlere hizmetler sunmaktadır. Damlama sulama kısa sürede Akdeniz bölgesinde seralarda, Ege bölgesinde seralarda, çilek tarlalarında, meyve bahçelerinde, daha sonra Marmara bölgesinde meyve bahçelerinde, İznik bölgesinde salamura domates, zeytin bahçelerinde ve Çanakkale’de başladı. Büyük ölçekte kullanmaya başlanabilir. Son yıllarda artan kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle ülkemizin üretimi düştü. Ancak damla sulama kullananlarda verim ve kalite düşmedi. Son yıllarda fiyatları düşen tarım ürünlerinin yüksek verim ve kaliteli olması nedeniyle damla sulama yapanların çok para kazanması nedeniyle damla sulamaya olan talep artmıştır.

Sulama Sistemleri Çeşme  Ne İşe Yarar?

Sulama sistemleri Çeşme firmamız sektörde aktif pozisyonda rol oynamaktadır. Bu sistemin en önemli özelliği, tüm alanın ıslanmaması, bitki sıraları boyunca sadece ıslak bölge elde edilmesi ve bitki sıraları arasında kuru alanlar bırakılmasıdır. Bu nedenle mevcut sulama suyu en üst düzeyde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra damla sulamanın diğer sulama yöntemlerine göre avantajları şu şekilde sıralanabilir.  Sınırlı su mevcudiyeti ve yüksek maliyet koşullarında, arazinin tamamı ıslanmadığı için daha geniş alanlar sulanabilir.

Toprağın nemli yüzeyi bitkiler tarafından gölgelendiğinden, toprak yüzeyinden daha az buharlaşma ve bitkiler tarafından daha az su tüketimi olur.  Bitkinin kök bölgesinde gerekli su ortamı sağlandığı için bitki çok fazla enerji tüketmeden topraktan suyu çeker, bu da ürünün artmasında önemli bir etkendir. Gübreler verimlidir, çünkü bitki besinleri, bitkilerin ihtiyacı olduğunda sulama suyuyla birlikte bitkilerin köklerine verilir.

ÇeşmeSulama Sistemleri ve Firmamız

Bitki sırası ıslak olmadığı için yabancı otların büyümesine izin verilmez. Toprak yüzeyi kuru kaldığından, sürme, ilaçlama, mahsul hasadı ve nakliyesi daha kolaydır, bu sayede tarımsal iş en aza indirilir. Bitkinin toprak üstü organları ıslanmadığı için bitki hastalıklarının gelişmesi engellenir. Bitkinin kök bölgesinde düzenli su dağılımı sağladığı için toprak iyi havalanır. Sulama suyu, yüksek su verimliliği, kolay kullanım ve minimum sulama işçiliği ile istenilen miktarda ve optimum kontrol altında uygulanabilir.

Damla sulamanın bu avantajlarına ek olarak, bu yöntemin uygulanmasını sınırlayan birkaç faktör vardır. Bunlar aşağıda sıralanabilir; En önemli sorun damlatıcının tıkanmasıdır. Bunu önlemek için sulama suyu kontrol ünitesinde iyi filtrelenmeli ve sistem düzenli olarak seyreltik asit ile temizlenmelidir.

Sistem Ne Sunuyor?

Damla sulama sistemleri uygulanan alanlarda toprakta bir miktar tuz birikimi meydana gelir. Yıllık ortalama yağış miktarı 300 mm’yi geçtiğinde bu tuz alt katları yıkar. Yetersiz yağış alan bölgelerde, bitkilerin kök bölgesini yıkamak için destekleyici yüzey sulama yöntemleri gereklidir. Damla sulama sistemleri bütçe dostu hizmetlerle firmamız tarafından kurulmuştur. Bununla birlikte, daha yüksek ekonomik değere sahip bitki yetiştirme koşulları altında, daha geniş bir alan sulanabileceğinden, birim alandan daha fazla ürün elde etmek genellikle ekonomiktir. Damla sulama yönteminin bu avantajları göz önüne alındığında, yukarıda da belirtildiği gibi, ekonomik değeri yüksek ve toprak nem eksikliğine duyarlı bir ürün, kısıtlı su kaynakları koşullarında elde edilmektedir.

Damla sulama sistemleri bütçe dostu hizmetler olarak firmamız vasıtasıyla sunulmaktadır. Bir yerçekimi sisteminde gerekli basıncı oluşturmak için tankın en az 2 metre yüksekliğinde olması gerekir. Su borudan ve dallarından akar. Bitki sıralarından bir damlama bandı akar. Sonuç olarak, su ihtiyaç duyulan alanlara dağıtılır.Sahada hiçbir mal sahibi olmadığında bile su kaynağının kesinlikle tahsis edilen zamanlarda ayarlanmasına izin verilir.

Avantajları Nelerdir?

Damla sulama sistemleri sadece bitkilerin su temini sorununu çözmekle kalmaz, aynı zamanda sahiplerine zaman kazandırır. Bu tür bitkilerin sulanmasının ana avantajları:

  • Su ısıtmaya gerek yok
  • Sulama homojenliği
  • Su tasarrufu fırsatı
  • Yabani otların görünümünü azaltın
  • Su Temini Yönetmeliği
  • Çoklu sulama modlarını kullanabilme
  • Birden fazla aktivite birleştirilebilir
  • Tuzlu su kullanımı aktiftir.