Sulama Sistemleri Alaçatı

Sulama sistemleri Alaçatı firmamız sektörde ayrıcalıklı bir konumda bulunur. Damla sulama, mikro sulama sistemlerinden biri olup, toprak yüzeyinin üzerine yerleştirilen veya yüzeyin altına gizlenen polietilenden yapılmış küçük çaplı borular vasıtasıyla damlatıcılar vasıtasıyla su ve besin maddelerinin kademeli olarak bitki köklerine damlatılması işlemidir.

Damla sulama sistemleri ile her bitkinin köklerine tek tek damlalık vasıtasıyla su verilir. Damla sulama sistemlerinin amacı, optimum düzeyde su ve besin maddelerini doğrudan bitkinin kök bölgesine ileterek su israfını ve buharlaşmayı azaltmaktır. Damla sulama sistemleri yer altı ve yer üstü olmak üzere iki farklı şekilde uygulanabilir.

Sula sistemleri Alaçatı Firması

Sulama sistemleri Alaçatı firmamız her daim kaliteyi sizlere sunar. Toprağa 20-30 cm derinlikte gömülü olan bu sistemde su ve besinler doğrudan bitki kökleri ile birleşerek yüksek verim elde edilir. Toprak yüzeyi kuru kaldığından buharlaşma neredeyse yoktur. Sistem ağırlıklı olarak meyve bahçeleri, zeytinlikler ve tarla bitkileri için kullanılmaktadır. Bu sistemde toprak yüzeyi ve bitkinin yeşil kısımları kuru kaldığından, normal şartlarda ürün üzerinde mantar ve leke oluşturabilecek aşırı sulanmayı önler.

Sistemdeki borular tamamen yer altında olduğu için borulardaki damlatıcılar kullanılan kimyasallar veya bitki kökleri nedeniyle zamanla tıkanabilir. Bu risk nedeniyle sistem seçerken uzun vadeli garanti sağlayabilecek güvenilir bir marka ile ortaklık yapmak zorunludur.

Sula Sistemleri Alaçatı  Sistemi

Sulama sistemleri Alaçatı firmamız sistematik özelliklere sahip durumdadır. Bu sistemde düz veya yuvarlak damlalıklar yere serilerek kullanılır. Sistem yer üstünde olduğu için açık havada güneş ışığından ve zararlı kemirgenlerden aşınma ve yıpranmaya maruz kalır. Yerüstü damlama sulama sistemleri tüm açık arazi, tarla, bahçe ve bunkerlerde kullanılabilir. Damla sulama sistemi uygularken düz damla sulama boruları veya yuvarlak damla sulama boruları kullanın.

Kısa mesafeli sulama için tercih edilen bu borular düz borulara göre daha kalın duvarlara sahiptir ve saatte 2-4 litre damlayabilir ve damlama aralığı ürün özelliklerine göre değişir. Bu borular sulama sezonu başında döşenir, sezon sonunda toplanır ve bir sonraki sezonda kullanılmak üzere depolanır. Bu borular, kullanılacak ürünün özelliklerine göre değişen damlama aralıkları ile ince cidarlı ve saatte 1,6-2.2 litre su ile uzun mesafelerde ürünün sulanmasını sağlar. İnce yapısı ve düşük maliyeti nedeniyle sulama sezonu sonunda toplanarak geri dönüşüme gönderilir.

Sulama sistemleri Alaçatı Avantajları

Damla sulama sistemleri avantajları şu şekilde sıralanabilir;

  • Damla sulama sistemleri, geleneksel sulama sistemlerine göre ortalama %40-50 oranında su tasarrufu sağlar.
  • Uzun süreli, az miktarda su ve besin uygulaması, bitkiler için en uygun büyüme koşullarını sağlar.

Eğimli topraklarda erozyona neden olmadan uygulanabilir